Mini Maxi IPA | Pinta

Non alcoholic IPA

3,47€

Free Gelato: Szarlotka | Funky Fluid

Non-Alcoholic, Non-Alcoholic

4,88€

Hopollo | Nepo, Nook

Non Alcoholic IPA

4,08€

Free Ride | Kingpin

Non-alcoholic IPA

3,93€

Free Gelato: Bianco | Funky Fluid

Non-Alcoholic, Non-Alcoholic

4,96€

Freeky Mango | Maryensztadt

Non-alcoholic Sour Ale

3,73€

Citrus Free Crazy | Funky Fluid

Non-Alcoholic, Non-Alcoholic

4,37€

Free Cloudy | Funky Fluid

Non-alcoholic New England IPA

4,37€

Her0% | Birbant

Non-Alcoholic IPA

3,69€

Frutollo | Nepo, Nook

Non alcoholic sour fruit ale

4,16€

Free Gelato: Berries & Cream | Funky Fluid

Non-Alcoholic, Non-Alcoholic

4,88€

For.Rest | Nepo

Non Alcoholic IPA

4,07€