Trinity |

Trinity | Funky Fluid

Tūris: 0,5
Alk.: 4,8%
Stiliai: Lager, Pilsner
Paprastai: Lageras

Viską nupirkote :)

Pilsner dry hopped with Simcoe

Jums reikia
prisijungti

Panašu