Rūšiavimas:

Mango | Funky Fluid

Sour, Fruited Sour

5,18€

Kwas Xy | Pinta

Sour, Catharina Sour

4,70€

Jose | Nepo

Sangria Gose

4,46€

Spring Rainbow | Nepo

Smoothie Imperial Gose

5,12€

Free Gelato: Szarlotka | Funky Fluid

Non-Alcoholic, Non-Alcoholic

4,88€

Frutollo | Nepo, Nook

Non alcoholic sour fruit ale

4,16€

Raspberry | Funky Fluid

Sour, Fruited Sour

5,06€

Smoothie Bowl - Green Morning | Nepo

Sour, Fruited Sour

5,14€

Smoothie Bowl - Fruit Rainbow | Nepo

Sour, Fruited Sour

5,92€

Freeky Mango | Maryensztadt

Non-alcoholic Sour Ale

3,73€

Time For Tropics | Nepo

Sour, Fruited Sour

5,73€

Smoothie Bowl - Brusco | Nepo

Smoothie Sour

5,32€

Black Currant Sour | Funky Fluid

Sour, Fruited Sour

5,05€

Cherry | Funky Fluid

Sour, Berliner Weisse

4,90€

Bloom (2023) | Pinta Barrel Brewing

Lambic, Other Lambic

7,79€

Iridesce (2023) | Pinta Barrel Brewing

Lambic, Other Lambic

7,73€

Crest | Pinta Barrel Brewing

Lambic, Other Lambic

7,75€

Impulse | Pinta Barrel Brewing

Lambic, Other Lambic

7,77€

Rodo nuo 1 iki 21 iš 21